Медии

Предимства

Адплатформата на Httpool и достъпа до местни и международни рекламни бюджети с гарантират високи приходи.

Httpool помага на медиите да увеличат своите рекламни приходи чрез собствена технология, широк спектър от рекламни продукти и източници на приходи и активно представителство в рекламна мрежа.

Httpool съдейства за максимизиране на приходите чрез:

  • ТЕХНОЛОГИЯ: Адплатформа - иновативна собствена разработка
  • МЕЖДУНАРОДНО ПОКРИТИЕ: активно представителство чрез 18 международни офиса
  • ДОСТЪП: до местни и международни рекламни бюджети,
  • РЕКЛАМНИ ПРОДУКТИ: оптимизиране в широка гама от рекламни продукти със собствени първокласни рекламни продукти с висок eCPM,
  • ТАРГЕТИРАНЕ: достъп до тясно таргетирани кампании, които са недостъпни за отделни сайтове
  • УДОБСТВО: един AdTag и централизиран съпорт за монетизиране на настолния и мобилен трафик